Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspolitikk

Idrettsstyret vil gi fotballforbundet mer makt

Idrettspolitikk.no: Valget av idrettspresident er ikke den eneste saken som kan skape konflikt på Idrettstinget i Bergen 2.-4. juni. Samme helg skal norsk idrett også ta stilling til forslaget om å gi særforbundene mer makt. Vedtar Idrettstinget forslaget som Idrettsstyret stiller seg bak vil blant annet Norges fotballforbund (NFF) få mer makt over norsk idrettspolitikk i tiden som kommer.

Idrettsstyret nedsatte i 2020 et utvalg som skulle utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling, og på Norges idrettsforbunds (NIF) ledermøte i Tromsø i 2022 la utvalgsleder Alf Hildrum fram fire alternative modeller til dagens sammensetning av Idrettstinget.

Arbeidet startet i 2019

Høringsfristen gikk ut 1. oktober i fjor og i tingdokumentene som ble sendt ut til alle idrettstingdelegatene i begynnelsen av mai i år får vi vite hvilken modell som dagens idrettstyre ønsker å vedta. 

Begge de to presidentkandidatene, Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai sitter i idrettsstyret som ønsker den nye fordelingen av delegater på neste idrettsting. Al-Samarai har også sittet i Hildrum-utvalget som har kommet med forslag til tingsammensetning.

Bakgrunnen til forslaget er at det på Idrettsting

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: