I SKOLEN: Innsatsen som legges i å gi en god opplevelse av fysisk aktivitet tidlig i livet, er svært viktig for holdningen til fysisk aktivitet gjennom livet, påpeker Therese F. Mathisen, leder i NFHT. – Skolen må starte med å gi alle en god opplevelse av kroppsøvingsfaget.
Foto: Pexels/Pixabay
Folkehelse

Fysisk aktivitet og forebygging: – Viktig å starte med barna og følge dem gjennom livet

I tillegg til den individuelle forebyggende aktiviteten tilpasset akkurat den enkelte pasienten, er det viktig med strukturelle grep, og det er et samfunnsansvar, understreker NFA-leder Marte Kvittum Tangen. Norsk Forening for Helse- og Treningsfysiologer (NFHT) mener det er hårreisende at fysisk aktivitet ikke vektlegges mer.

I en forskningsanalyse som nylig ble publisert i British Journal of Sports Medicine, har forskere samlet data fra hele 196 studier med totalt 30 millioner mennesker, for å se på sammenhengen mellom aktivitetsnivå på fritiden og risiko for tidlig død, hjerte- og karsykdom og kreft.

Resultatene viser en sterk sammenheng mellom å tilfredsstille det som ifølge anbefalingene fra helsemyndighetene er et minimumsnivå av aktivitet, 150 minutter med moderat fysisk aktivitet per uke, og redusert risiko for tidlig død, hjerte- og karsykdom og kreft.

Men også ved bare halvparten av anbefalt aktivitetsnivå, minst 75 minutter per uke, fant forskerne en ganske sterk sammenheng mellom aktivitetsnivået og helseutfall.

– Det er med på å støtte opp under at «every step counts», hvert skritt teller, sier profess

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: