Foto: IOC/Greg Martin
Meninger

«Astrid Uhrenholdt Jacobsen bør bestemme seg»

GJESTEKOMMENTAR: Bør et IOC-medlem lede en uavhengig utøverkomite? Diskusjonen om Astrid Uhrenholdt Jacobsens posisjon som IOC-medlem og leder av den norske uavhengige utøverkomiteen har pågått noen dager. Uhrenholdt Jacobsen har kommet i søkelyset etter uttalelser om at utestengelse på grunnlag av pass (nasjonal tilhørighet) strider mot menneskerettighetene.

Uhrenholdt Jacobsen er, som medlem av IOCs utøverkommisjon, fullt IOC-medlem. Etter IOCs Charter er hun dermed forpliktet på de verdier og bestemmelser som gjelder for IOC-medlemmer. 

IOCs representant i Norge

Hun er IOCs representant i Norge (norsk idrett), og skal sikre at Charterets bestemmelser og IOC-ledelsens vilje og vedtak blir respektert og iverksatt i norsk olympisk idrett.

Norges Olympiske Komité er innbygd i Norges Idrettsforbund (1996), som utenfor landets grenser benevner seg «Norwegian Olympic and Paralympic Committee». 

Den olympiske idretten i Norge omfatter alle idretter som inngår i programmet for det enkelte sommer- og vinter-OL. 

Strengt vurdert er det kun den virksomheten som tar sikte på deltakelse i OL, som berøres av olympiske bestemmelser og regler.

Uhrenholdt Jacobsen

Les videre

Logg inn for å fortsette og lese – helt gratis

Logg inn eller opprett konto for å fortsette og lese artikelen.
Du kan når som helst kjøpe et abonnement.

Denne artikkelen handler om: