Åpningsseremonien til vinter-OL i Beijing 2022.
Faksimile TV-sending av åpningsseremoni.
Menneskerettigheter

Kina-samarbeidet: Idrettspresidenten ønsker ikke å svare på om NIF ble utnyttet

Idrettspolitikk.no. Norges idrettsforbund (NIF) har evaluert den omstridte Kina-avtalen. Nåværende idrettspresident Berit Kjøll ønsker ikke å svare på om NIF ble ført bak lyset av regjeringen da avtalen ble inngått. Berit Kjølls forgjenger, Tom Tvedt ønsker ikke å kommentere evalueringsrapporten til NIF.

Evaluering uten politiske vurderinger

I forrige uke ble NIFs egen evaluering av den omstridte idrettsavtalen med Kina offentliggjort.

Evalueringen vurderer «de idrettslige og kompetansemessige effektene av idrettens Kina-samarbeid».

De politiske aspektene blir ikke evaluert, men i avslutningen av rapporten presenterer NIF flere læringspunkter, der to av dem er at:

1) «norsk idrett må være tydelig på hvilket verdigrunnlag som skal ligge til grunn for samarbeidet», og at;

2) «Ved et samarbeid der myndighetssiden inngår, er det viktig å ha tydelige forventningsavklaringer rundt ansvar, leveranser og målsetninger».

I februar 2020 fortalte tidligere idrettspresident Tom Tvedt, som var president da idrettsavtalen ble inngått, til TV2, at norsk idrett ble tatt på senga av norske myndigheter i denne sak

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
110 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
1000 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: