– Fysisk aktivitet har mange av de samme virkningsmekanismene som antidepressiv behandling, sier lege og hjerneforsker Ole Petter Helle
Foto: Pexels/Pixabay
Folkehelse

Vil ha fysisk aktivitet inn i retningslinjer for depresjonsbehandling

Når nye nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av depresjon er plass, bør fysisk aktivitet være en del dem, mener fagfolk og viser til nye studier.

Til tross for at depresjon er den mest utbredte psykiske lidelsen, finnes det per nå ikke nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av diagnosen, etter at Helsedirektoratet for kort tid siden trakk retningslinjene tilbake.

Ifølge Helsedirektoratet er hovedårsaken at den er blitt for gammel og ikke er oppdatert på nyere behandlingsformer og legemidler etter 2009.

Lars Lien, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening, er enig i Helsedirektoratets vurdering og mener både nye behandlingsformer og medikamenter bør inn i de nye retningslinjene. Heriblant fysisk aktivitet.

– Det er store, nye metaanalyser som viser at fysisk aktivitet både forebygger depresjon og depressive symptomer, og at det er viktig som et ledd – en tilleggsfaktor – i samlet behandling, sier Lien og liste

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: