Faksimile av oppdatert veileder om doping utgitt av NNPF
Doping

Narkotikapolitiforening brukte Antidoping Norge i søknad for å få penger til dopingprosjekt: – Vi deltok ikke som part i prosjektet

Idrettspolitikk.no: Rolleforståelsesutvalget fant at Dopingprosjektet, som ble etablert av Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), var det tydeligste eksemplet på foreningens opplæring av politiet. I utvalgsrapporten står det at Antidoping Norge (ADNO) opprinnelig var med i arbeidsgruppa som utformet politiets opplæring. Det benekter ADNO til Idrettspolitikk.no.

– Så vidt jeg kan huske, var ADNO ikke en formell del av arbeidsgruppa til NNPF. Det kan godt være at en av ADNOs medarbeidere var med innledningsvis som del av det forberedende arbeidet, men ADNO deltok ikke som part i prosjektet, sier leder i Antidoping Norge, Anders Solheim til Idrettspolitikk.no.

Rolleforståelsesutvalget leverte sin rapport 11. januar 2023. Utvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. september 2021.

Omfattende dopingopplæring i politiet i regi av NNPF 

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget var at det fra flere hold var stilt spørsmål ved NNPFs virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet. Forholdet mellom Politidirektoratet (POD) og NNPF hadde også vært gjenstand for flere medieoppslag.

Rapporten er på hele 316 sider og i kapittel fem omtale

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: