Del dette:TweetE-post

Sykkel-VM i Bergen i 2017 med null helseeffekt

En ny rapport om sykkel-VM hevder sykkel-VM i Bergen hadde null helseeffekt og ikke bidro til at flere syklet. Forskerne hevder tvert i mot at færre syklet i Bergen etter VM.

En forskergruppe på NTNU i Trondheim, med professor Harry Arne Solberg i spissen, la i dag fram en rapport om sykkel-VM i Bergen i fjor. Det er nedslående lesning. Og på ett område er den ekstra nedslående for idrettsbevegelsen: sykkel-VM hadde null effekt på nordmenns sykling.

LES OGSÅ: Tøff maktkamp om presidentvervet i Idrettsforbundet

Enormt underskudd

VG og andre nyhetsmedier har det siste året avslørt en formidabel inkompetanse hos dem som organiserte sykkel-VM i Bergen i fjor. Denne inkompetansen blir bekreftet i rapporten «Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus».

Det er NTNUs tverrfaglige forskingsmiljø ved «Center for Sport and Culture Management Research» som står bak rapporten og de skriver at arrangementet var preget av mangel på kompetanse og fraværende ledere.

Ifølge rapporten ble de totale samfunnsøkonomiske kostnadene for sykkel-VM på 380 millioner kroner. Totalt gikk mesterskapet med ca. 60 millioner i underskudd. Det var Bergen kommune, politiet, Helse Bergen og Hordaland fylkeskommune som måtte betale mest.

Troen på økt aktivitet

Det meste av dette er kjent stoff, men forskerne underbygger mye av det som er kjent med solid dokumentasjon i den 112 sider lange rapporten.

Men på ett område viser de helt nye tall som bør bekymre idretten og alle dem som mener at store idrettsarrangementer fører til økt aktivitet og bedre folkehelse.

Alle store arrangementer legger inn et folkehelseperspektiv i sine søknader. Oslos søknad for vinter-OL i 2022 hadde med folkehelse som et eget punkt og la til og med inn en gevinst i budsjettet.

Det samme gjorde den siste VM-søknaden til ski-VM i Trondheim i 2023. OL i London i 2012 hadde aktivitet og folkehelse som sitt største mål, men forskning i etterkant viser at de positive aktivitetstallene var svært midlertidige og heller bidro til å endre folks aktivitet, heller enn å bidra til mer idrettsaktivitet.

De helsemessige gevinstene var også noe Bergen 2017 AS hadde høyt på dagsorden. Arrangøren ønsket å bruke mesterskapet som en brekkstang for å få folk til å sykle mer, både i treningsøyemed og for å transportere seg til jobb eller i andre ærend.

Noen dager før tildelingen av mesterskapet uttalte daværende prosjektleder for VM-søknaden, Erik Kubon Halvorsen, følgende til NRK Hordaland: «Det er brei politisk einigheit om at Bergen skal bli ein betre sykkelby, og det arbeider me med. Men eit Sykkel-VM vil bidra til at dette arbeidet blir forsterka. Dessutan vil me få fleire til å sykle i kvardagen gjennom dette arrangementet», står det i rapporten.

Ingen helsegevinst

Rapporten tilbakeviser at sykkel-VM bidro særlig positivt på dette området, slik tanken var på forhånd.

Forskerne har spurt befolkningen i Bergen om sykkel-VM har 1) motivert dem til å trene mer, 2) gjort at de trener mer og 3) inspirert dem til å bruke sykkelen mer til daglig transport.

Ett år etter sykkel-VM finner forskerne at under 10% ble motivert til å trene mer på grunn av sykkel-VM (de sier ikke noe om de faktisk syklet). Som i andre undersøkelser viser også denne at motivasjonen er størst akkurat når mesterskapet går og at interessen dabber raskt av når mesterskapet er slutt. Årsaken til dette oppblusset i Bergen skyldes i hovedsak at Statens vegvesen oppfordret alle til å la bilen stå under sykkel-VM.

Dataene viser også at svært få trente mer på grunn av sykkel-VM. Kun 2-3% av de spurte sier at de trente mer på grunn av sykkel-VM.

Videre hevdes det i rapporten at sykkel-VM ikke hadde stor effekt på befolkningens sykkelbruk eller treningsaktivitet.

Forskerne skriver:

«Når vi ser på den faktiske sykkelbruken så er ikke den høyere i 2018 enn hva den var før mesterskapet. Sykkeltellinger som er gjennomført i Bergen viser heller ingen «VM-effekt. Faktisk var det færre passeringer av tellepunktene i 2017 enn i 2016».

LES HELE RAPPORTEN HER.

Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/

Denne artikkelen handler om: