Del dette:TweetE-post

Korona-pandemien kan revolusjonere maktfordelingen i idretten

Det begynner å bli en klisjé å si at koronapandemien vil føre til varige endringer. Også i idretten. Men klisjéene er ofte den banale sannheten.

Og som i samfunnet for øvrig finner vi nå stadig flere i idretten, dem som vanligvis er for et markedsstyrt inntektssystem og som hardnakket har kjempet for idrettens selvstyre, og som nå ber om statlig støtte og offentlige midler for å overleve.

Idretten blør

Det store spørsmålet er om dem som overlever denne krisen faller tilbake til gamle argumenter og idealer eller om vi nå faktisk er vitne til en varig endring i idretten.

I Norge og resten av verden ser vi nå at idretten blør fra alle organer: billettinntekter forsvinner, penger fra mediaavaler holdes tilbake, sponsorinntektene blir borte og overgangssystemet er i full forvitring, for å nevne noe.

Vi står ved et veiskille i nasjonal og internasjonal idrett og det er usikkert om vi havner i grøfta eller om vi faktisk kommer styrket tilbake, kanskje med et nytt omorganisert og mer robust system.

Saken fortsetter under lenken.

På kant med FIFA-boss Infantino

En av dem som har reflektert over dette er den portugisiske juristen Miguel Maduro. Han er i dag professor ved European University Institute i Firenze, der han forsker og underviser i godt styresett i idretten. Han er ingen hvem som helst i idrettens verden.

Miguel Maduro var lederen for FIFAs komité for etikk og godt styresett, men fikk i mai 2017, i forkant av FIFA-kongressen i Bahrain, sparken av FIFA-president Gianni Infantino fordi han ble for brysom.

Årsaken til at Infantino ville bli kvitt Maduro var at Maduro ønsket å hindre at daværende sportsminister i Russland, Vitaly Mutko, skulle få en plass i FIFAs styre (FIFA Council).

Begrunnelsen var at FIFA-regelverket sier at man ikke kan ha en ministerpost og samtidig sitte i FIFAs styrende organer. Men så enkelt var det ikke.

Saken fortsetter under lenken.

To ganger skal Gianni Infantino ha forsøkt å stoppe Miguel Maduro og hans uavhengige komité fra å utelukke Mutko fra FIFA-rådet. En gang i personlig møte der han sa han var ukomfortabel med å utestenge Mutko.

En annen gang skal FIFAs generalsekretær Fatma Samoura ha bedt om et møte med Maduro. Møtet fant sted i Brussel og med seg i møtet hadde Samoura med seg sjefen for FIFAs revisjonskomité, Tomas Vezel. De ba ham ligge unna Mutko.

Det endte med at både Maduro og Mutko forsvant fra fotballen.

Miguel Maduro på Play the Game-konferansen i Colorado Springs i oktober 2019. Foto: Thomas Søndergaard/Play the Game

Mye kan gå galt

Nå reiser Maduro verden rundt og forteller om skyggesidene i idretten og om mulighetene som ligger foran oss. Men han mener også at det er mulig å få til et bedre styresett i idretten, hvis man nå benytter muligheten.

Miguel Maduro mener at det er stor fare for at idretten kan bli mer sentralisert og samtidig mindre oversiktlig.

For det første mener han at de store økonomiske problemene til klubber og nasjonale forbund kan føre til at de blir mer avhengige av UEFA og FIFA og IOC og andre paraplyorganisasjoner.

Det er et kjent fenomen at ledere for store idrettsorganisasjoner sikrer gjenvalg ved å tilby nasjonale forbund mer penger, det kan øke i omfang denne gangen. FIFA og UEFA har allerede lovet utbetalinger av store millionbeløp til alle sine medlemsland.

Saken fortsetter under bildet.

Facebook-posten der Maduro utdyper noen av utfordringene idretten står overfor i koronakrisen.

I Norge og nordiske land betyr kanskje ikke disse pengene like mye som i andre deler av Europa og verden, men disse overføringene kan føre til større avhengighet og mer sentralisering av fotballen.

Andre forbund kan følge etter og da vil vi se en avdemokratisering (hvis det er mulig) av idretten.

Mange ligaer og klubber vil i mange år framover slite økonomisk på grunn av koronakrisen. Det vil føre til at mange klubber går konkurs eller kommer til å lide i mange år og vi vil sannsynligvis få se økende forskjeller mellom nasjonale ligaer, de rike mot de fattige.

Det betyr at det kan oppstå enda større forskjeller mellom topp og bunn i nasjonale ligaer og at de rikeste klubbene rykker enda mer i fra sine nasjonale konkurrenter enn situasjonen er i dag og at noen ligaer rykker fra andre ligaer i større grad enn i dag.

I siste instans kan denne situasjonen føre til at vi snart får se en utbryterliga, slik mange store klubber og ligaer har varslet i mange år.

Saken fortsetter under lenken.

Det er ingen tvil om at idretten desperat kommer til å søke om mere midler og ett scenario er at man søker penger hos private aktører eller stater som ikke har noen tradisjon for eller ønsker åpenhet om sine disposisjoner.

Det foregår en stor debatt i disse dager om saudiske investeringer i engelsk fotball. Denne debatten kan øke i styrke etter hvert som flere tvilsomme investorer entrer banen.

Denne situasjonen kan også føre til at fotballen og andre idretter i større grad blir brukt til å hvitvaske penger eller at vi får se mer kampfiksing, frykter Maduro.

Mulig å få til positive endringer

Men det går an å forhindre at utviklingen går denne veien.

Etter koronakrisen kommer det til å være et økende behov for offentlig støtte og hvis nasjonale myndigheter ønsker det kan de sette krav til åpenhet og godt styresett når de bevilger ekstra penger til en idrett i krise.

Det betyr selvsagt at idretten blir mindre selvstendig, men samtidig kan fortsette å fungere.

Offentlige myndigheter kan også kreve at de styrende organer i idretten åpner seg opp for grupper som er underrepresentert, som for eksempel kvinner, mennesker med funksjonshemninger, supportergrupper, spillere osv.

Det kan også settes krav om en bedre fordeling av penger, slik at små ligaer og klubber får en større del av den økonomiske kaka og at de nasjonale ligaene på den måten bluir mer jevne.

Maduro mener også at det går an å kreve at kamper som går på TV skal vises gratis, særlig hvis det oppstår en situasjon der kamper går for lukkede dører fordi man ønsker å forhindre koronasmitte.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/

Denne artikkelen handler om: