Del dette:TweetE-post

KOMMENTAR: Berit Kjølls gubbevelde

Det lukter av Berit Kjølls knappe seier over Sven Mollekleiv i kampen om presidentvervet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Berit Kjøll vant med to stemmers overvekt i andre valgrunde på idrettstinget på Lillehammer og ble med det Norges andre kvinnelige idrettspresident. Tove Paule var president fra 2007 til 2011.

Hadde Kjøll fått én stemme mindre ville det blitt uavgjort og loddtrekning. I idretten er det vanlig, men det er sjelden kost i idrettspolitikken.

Hvorfor vant outsideren, en kandidat som valgkomiteen hadde forkastet?

Hevnen er søt?

Satt på spissen var det IOC-medlem Kristin Kloster Aasen som sørget for den knappe seieren. Hun støttet Kjølls kandidatur og stemte på henne, blant annet fordi de er tidligere kjente i Norges Rytterforbund.

Men det kan også ha vært Tom Tvedts hevn over Sven Mollekleiv etter kritikken den tidligere Røde Kors-toppen har kommet med av NIF det siste året. De fleste av Tom Tvedts støttespillere stemte på Kjøll i andre valgrunde.

Mange jublet over at den kvinnelige kandidaten gikk av med seieren. Ikke bare var hun kvinne, men hun kom også utenfra og vil med sitt utgangspunkt bidra til å bryte opp maktstrukturen i Idretts-Norge, en struktur mange har omtalt som Gubbeveldet.

Men i ettertid har det vist seg at hun lente seg sterkt på sitte eget gubbevelde og et kobbel av folk som ikke har noe med idrettsdemokratiet å gjøre.

Søkte hjelp i eksternt gubbevelde

VG kunne i går avsløre at Berit Kjøll og Håndballforbundet hadde alliert seg med mektige krefter i norsk næringsliv for å fremme Kjølls kandidatur og for å drive valgkampanje helt inn i sene nattetimer på idrettstingets siste dag.

Dette har aldri skjedd før og det er nå flere og flere som spør om det burde foregått på denne måten.

– Da jeg ble spurt om jeg ville stille (som presidentkandidat), så sa jeg ja og knyttet til meg Rolf Nereng (Kjell Inge Røkkes egen talsmann, journ.anm.). Han kan idretten og hjalp meg med en pressemelding, noen talepunkter og slikt. Deretter ble jeg jo ikke innstilt av valgkomiteen. Men da jeg bestemte meg for å gå videre likevel, så lente jeg meg på håndballforbundet. Og de har brukt Claus Sonberg og Rolf Nereng, sa Kjøll til VG.

Hun har også alliert seg med Trygve Hegnar i Kapital, Hans Geelmuyden i Geelmuyden.Kiese og konsernsjef Daniel Kørberg-Siraj og den betalte delen av denne jobben er det Håndballforbundet med president Kåre Geir Lio i spissen som har stått for.

Håndballforbundet tar regninga

Til Dagens Næringsliv har Claus Sonberg i Zynk utdypet samarbeidet med Kjøll og Håndballforbundet.

– Håndballforbundet er opptatt av full åpenhet, så derfor gjør vi et unntak. Håndballforbundet engasjerte meg og Rolf Nereng i og med at Berit Kjøll lanserte sitt kandidatur under fire uker før idrettstinget. Rolf og jeg har hjulpet til med budskap, skrevet utkastet til pressemeldingen der hun fremmet sitt kandidatur. I dialog med konsernsjef Daniel Kjørberg-Siraj i Obos, som viser et stort engasjement for kjønnsbalanse i egen virksomhet og idretten, har vi skrevet et utkast til en kronikk han og kommunikasjonsavdelingen senere har redigert, sa Sonberg til DN.

Håndballpresidenten har vært en av de sterkeste forkjemperne for Kjøll og sviktet på den måten sin håndballvenn og Tom Tvedt i forkant av valget. Forrige gang var Tom Tvedt foreslått av Håndballforbundet.

Det hadde vært interessant å få vite om dette bidraget var forankret i det nyvalgte håndballstyret og å få vite om hva som skiller dette gubbeveldet fra gubbeveldet de var imot.

Idrettspolitikk.no vet også at det sto en gjeng bak Sven Mollekleiv, med lang erfaring fra idretten. De sier at de kun hjalp til med idrettspolitiske problemstillinger som skulle jobbes med etter valget, og drev selv ikke noen form for valgkamp.

Tette koblinger til idretten

Koblingen mellom Zynk og Kjøll er interessant av flere grunner enn det rent prinsipielle ved å bruke ekstern hjelp i en presidentkamp i idretten.

For det første fordi en av rådgiverne i Zynk er tidligere VG-journalist Elisabeth Skarsbø Moen, som også er nestleder i Oslo Idrettskrets og var tingdelegat på Lillehammer.

Oslo Idrettskrets kjempet for at Sven Mollekleiv skulle bli president, men det er usikkert om delegatene kom til tinget med bundet mandat eller ikke.

For det andre jobber tidligere idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu også i Zynk.

Det sitter med andre ord godt med nettverk og idrettskompetansen i dette PR-byrået som kan bidra til å endre stemmevekten på et idrettsting.

Men vi trenger ikke spekulere i om hva og hvordan Zynk brukte sine kontakter og ressurser for å mene at Kjølls valgkamp kan oppfattes som et angrep på idrettsdemokratiet.

Felt på grunn av bruk av eksterne rådgivere

En av hovedgrunnene til at NIF og idretten havnet i et omdømmemareritt og som Tom Tvedt måtte rydde opp i da han ble valgt som president var nettopp bruken av PR-byråer i forbindelse med OL-kampanjen, men også i andre sammenhenger.

Det var en av grunnene til at generalsekretær Inge Andersen måtte gå av.

Tom Tvedt var klar på da han tok over jobben for Børre Rognlien i 2015 at PR-byråene skulle ut av Idrettens hus og han strevde den første tiden med avtaler som var inngått før han ble valgt.

Det ligger selvsagt et snev av ironi i dette og mange vil sikkert si at han kunne overlevd som president med profesjonell hjelp utenfra.

Svømmepresident Cato Brattbakk, som var den eneste som aktivt støttet Tom Tvedt i valgkampen, understreket i sin støtteerklæring til Tvedt at næringslivet sikkert ville løst krisene i NIF på en annen måte enn det idrettspresidenten gjorde, men at man måtte leve med feilene som var begått, nettopp fordi NIF ikke er en næringslivsorganisasjon.

På talerstolen før valget fant sted, sa Berit Kjøll at hvis Idrettstinget valgte henne valgte de en av sine egne. Inntrykket vi sitter igjen med et par dager etter valget er at hun står nærmere næringslivet enn grasrota i idretten.

Det er i seg selv en utfordring for henne, utover alle andre utfordringer hun må ta fatt på som nyvalgt president.

Og kjenner jeg norsk idrett godt, så er det ikke lenge før noen snart krever et ekstraordinært Idrettsting. Da trenger Kjøll all den hjelp hun kan få.

NB. Undertegnede jobbet i NIF som spesialrådgiver fra 2008 til 2012.

LES OGSÅ: GJESTEKOMMENTAR: Idrettspresidentens balansekunst

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Kineserne vil dominere i ski-VM i Trondheim i 2025

LES OGSÅ: DEBATT: Hvorfor lar de seg sponse av Huawei?

LES OGSÅ: Right to Play blir konkurrent til Norsk Tipping

NB: Undertegnede jobbet som spesialrådgiver i NIF fra 2008 til 2012.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller sett inn penger på kontonr. 9801.36.55871.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/