Del dette:TweetE-post

Også treneropprør mot det internasjonale skiskytterforbundet

Dopingoppropet som ble skrevet 12. januar og sendt til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) inneholdt ikke bare utøvere, men ogspå et betydelig antall trenere.

I oppropet oppfordres IBU til å igangsette umiddelbare antidopingtiltak og ikke vente til kongressen i 2018. Oppropet sier ingenting om ekstratiltak mot Russland, men fokuserer på utøversikkerhet og en ren idrett.

 

Første side av tosiders brev som ble sendt til IBU.

 

Side to av brevet til IBU

 

Utøvere og trenere fikk 24 timer på seg til å skrive under på oppropet, men interessen var så stor at de utvidet fristen til 17. januar. 13. januar hadde 154 utøvere og 56 trenere signert. Hvilke utøvere eller trenere som har signert etter 13. januar er usikkert. Oppropet ble til ved et initiativ fra blant andre Martin Fourcade.

Tidligere er det mest kjent at utøverne hadde signert oppropet, selv om 160 og 200 signaturer har versert. Oppropet ble formulert både på både engelsk og russisk. En gjennomgang av underskriftene viser også et massivt oppbud av trenere som protesterer mot IBUs unnfallenhet i kampen mot doping.

Første side av det russiskspråklige oppropet.

Det er bare trenere fra fire land som IKKE har signert oppropet. Hviterussland, Latvia, Norge og Polen har ikke trenernavn på lista. Sveriges trener Wolfgang Pichler og den tyske jentetreneren Gerald Hönig er blant de som har skrevet under.

Ole Einar Bjørndalen er den eneste nordmannen som har skrevet under oppropet, men også Bjørndalens kone Darja Domratsjeva har skrevet under på oppropet sammen med flere andre hviterussiske utøvere. Emil Hegle Svendsen sa at han ikke ønsket å underskrive oppropet fordi han ønsket å konsentrere seg om det sportslige og fordi han på at blant annet WADA og IBU greier å rydde opp i dopingproblemene, særlig problemene i russisk doping. Hva begrunnelsen til norske trenere er, er usikkert.

 

Brevet fra det norske skiskytterforbundet til IBU.

 

Det har vakt en del oppsikt at det kun er Bjørndalen av nordmennene som har signert. På den annen side sendte det norske skiskytterforbundet et brev til IBU i desember der de ba om ekstratiltak mot Russland.

Det er tre konkrete krav i oppropet: opp til åtte års utestengelse for dopingbrudd, høyere bøter til forbundene og reduserte nasjonal kvoter til lag som har dopede utøvere.

Presset mot IBU blir sterkere jo flere aktører som protsterer. Derfor øker trenerengasjement presset på de høye herrer i det internasjonale skisytterforbundet.

Det er kanskje ingen overraskelse at det ikke er noen russere som har signert oppropet.

 

 

Denne artikkelen handler om: