Stolt av Nagasaki-bomben

Hanfords vekst og fall. Richland High School (tidligere Columbia High School) ligger i staten Washington i USA og har som slagord ”Home of the Bombers”. Bakgrunnen for logoen og slagordet er både spesiell og kontroversiell – det kommer fra plutoniumproduksjon, bombefly og Nagasaki-bomben. I 1943 ble det i Hanford – nabobyen til Richland – opprettet et atomanlegg for produksjon av plutonium, plutonium som ble brukt i bomben som ble sluppet over Nagasaki 9. august 1945. Reaktorene i Hanford ble bygget på elleve måneder og det førte til en formidabel befolkningsvekst i Hanford – fra noen tusen til over femtitusen innbyggere. På et tidspunkt hadde Hanford det nest største innbyggertallet i staten Washington – bare Seattle hadde flere innbyggere. Og de fleste av dem var bosatt i ca 4300 trailere i og rundt Hanford, en by som var lukket for allmennheten. Da krigen var slutt ble Hanford en forlatt by, mens Richland, der mange hadde bosatt seg i Hanfords vekstperiode, ble et vekstområde. Hanford-reaktorene var i drift under hele den kalde krigen og sto for ca 2/3 av den amerikanske plutoniumproduksjonen. I dag holder man fortsatt på med oppryddingsarbeid og reaktoren er åpnet for turister.Hiroshima og Nagasaki. Bombingen av Nagasaki 9. august 1945 markerer slutten på den andre verdenskrig. I ettertid har det vært en kontinuerlig debatt om atombombene over Hiroshima (6. august 1945) og Nagasaki var riktig og/eller nødvendig. For de fleste er disse atombombene et mørkt kapittel i verdenshistorien. Men ikke for Richland Bombers. Laget som siden 1972 har hatt atomskyen fra Nagasaki som logo!

Day’s Pay. Det har vært mye debatt om hvorfor skolen og laget har fått navnet Bombers. En forklaring – som har vært mest brukt – er at den er oppkalt etter B-17-bombeflyet Day’s Pay. Etter D-dagen i Normandie kom arbeidere på Hanford-reaktoren på ideen om at alle som jobbet der skulle gi en dagslønn for å kjøpe et bombefly til det amerikanske luftforsvaret. Innsamling av dagslønner bidro til innkjøp av Day’s Pay fra Boeing i Seattle, og til storstilt overrekkelsesseremoni 23. juli 1944. Flyet var i aktiv tjeneste i åtte måneder og hadde til sammen 67 bombetokt over Europa. Men flyet var ikke med i bombingen av Nagasaki. Det var det B-29-bomberen Bock’s Car som sto for.

Atombombe. Den andre forklaringen er at navnet kommer fra atombomben som ble sluppet over Nagasaki og som hadde plutonium fra Hanford-reaktoren. Det er denne forklaringen som historikerne mener er den korrekte. Klengenavnet til Columbia High School (senere Richland High School) var Beavers i perioden mellom innkjøpet av bombeflyet og bombingen av Nagasaki. Beavers ble byttet med Bombers på høsten 1945 – til ære for atombomben og dens innsats for verdensfreden OG for velstanden i Richland! I dag er det ikke like mye velstand i og rundt reaktoren. Oppryddingene etter atomproduksjonen er den største i verdensmålestokk og kommer til å koste ca 80 milliarder dollar fordelt over en periode på 40 år (arbeidet startet for over 20 år siden). Mange tusen mennesker har også gått til sak mot myndighetene fordi de mener at de har fått skader på grunn av plutoniumsproduksjonen.

Atomsky som logo. Selv om skolen brukte atomskyen som logo og Bombers som klengenavn allerede i 1945 innførte ikke skolens fotballag logoen før i 1972. Men logoen preger fortsatt drakta selv om den kalde krigen er over. Til tross for gjentagende protester mot en logo som glorifiserer en av verdenshistoriens verste massakre har skolen ikke ville bytte ut logoen. Det ligger for mye lokalhistorie i den! Når japanere og andre markerer de forferdelige hendelsene i august 1945 kan det hende vanlige amerikanere i Richland og Hanford sitter og drikker det lokale ølet Atomic Amber, Atomic Ale eller Half-life Hefeweisen samtidig som de heier på det lokale fotball – GO Bombers, GO! Den enes død, den andres fotballag!