Britisk prinsebryllup en testarena for olympisk sikkerhet

Olympisk bryllup. Bryllupet til prins William og Kate Middleton blir ikke bare en test for det britiske monarkiet, det blir også en test på sikkerheten til London-OL. Sikkerhetsoppbudet er stort og kanskje større enn det ellers ville vært hadde det ikke vært for at London skal arrangere OL neste år. OL-sikkerhet har de siste tiårene blitt så viktig at monarkbryllup og geistlige begravelser blir brukt som testarena for sikkerheten til OL.

17-dagers prinsebryllup. Neste års OL blir som et 17-dagers prinsebryllup. Det skaper store sikkerhetsutfordringer. Prinsebryllupet blir en éndagsøvelse for det som skal skje i London neste sommer. Under bryllupet vil det være ca 5000 politifolk i gatene, helikopter vil overvåke sentrale deler av London og terrorberedskapen er høy. Sjefen for operasjonen, Commander Bob Broadhurst, er også sjefen for OL-sikkerheten og han hadde ansvaret for sikkerheten under bryllupet til prins Charles og Camilla Bowles. Trusselbildet under bryllupet og OL er mangefassetert. Man frykter al-Qaida, irske terrorister, voldelige demonstrasjoner og lunefulle enkeltmennesker. Det betyr at både politiressurser og militære komponenter vil være involvert. Det er ikke noe nytt at enkeltbegivenheter tjener som forberedelser til OL. I 2005 brukte man begravelsen til Pave Johannes Paul II som sikkerhetsøvelse før vinter-OL i Torino 2006. Da var 10000 politifolk engasjert, skarpskyttere bevoktet området rundt seremoniområdet og NATO overvåket luftrommet.

Svart September. Historien viser at OL – fra å være en katastrofeplass i München i 1972 – har blitt et viktig område å sikre og en sentral plass i internasjonalt arbeid for bekjempelse av terrorisme. I München ble 11 israelske utøvere drept av den palestinske organisasjonen Svart September. Terroraksjonen viste oss at OL kan være et utstillingsvindu for terrorister. Et tilslag mot OL kan være attraktivt for terrorister fordi det vekker oppsikt, det skaper frykt og det kan ramme mange mennesker på en gang.

Økt sikkerhet. Men OL i München førte ikke bare til hevnaksjoner. Det førte også til økt bevissthet om sikkerheten ved OL-arrangementer. OL har etter München-tragedien i økende grad fokusert på sikkerhetstiltak noe som har bidratt til forbedrede antiterrortiltak i andre sammenhenger. En gjennomgang av antiterrortiltakene før under og etter OL i München 1972 Atlanta 1996 og Athen i 2004 forteller oss det. I forkant av OL i 1972 uttalte OL-arrangørene at det ville bli tidenes sikreste OL. Det viste seg ikke å være riktig. Sikkerheten skulle ivaretas av bayerske myndigheter men det viste seg at de verken greide å forhindre terroraksjoner eller å løse gisselaksjonen på en tilfredsstillende måte. Verken føderale styrker eller utenlandske enheter ble brukt i aksjonen mot terroristene og enhetene som ble brukt var ikke trent for oppgaven.

Fra krise til suksess. Lærdommen av det som skjedde førte imidlertid til at flere europeiske land etablerte nye antiterrorenheter som skulle kunne håndtere den nye formen for internasjonal terrorisme. Storbritannia etablerte for eksempel spesialenheten Counter Revolutionary Warfare Squadron (CRW) Frankrike etablerte Group d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) og Vest-Tyskland etablerte Grenzschutzgruppe Neun (GSG-9). I Norge ble Beredskapstroppen etablert i 1975. Flere av disse enhetene kunne senere vise til gode resultater. I 1977 greide for eksempel GSG-9 å frigi 86 gisler fra tyske og palestinske terrorister i Mogadishu Somalia. Og i 1980 greide CRW å redde 19 av 21 gisler fra den iranske ambassaden i London. USA etablerte derimot ingen nye antiterrorenheter delvis fordi de mente at München-lignende terroraksjoner var et europeisk fenomen.

Atlanta rules. Før OL i Atlanta i 1996 fryktet amerikanske myndigheter blant annet iranske terrorister og angrep med biologiske og kjemiske våpen. Det ble derfor satt i gang føderale sikringstiltak. Denne prosessen førte til at etater som tidligere ikke hadde samarbeidet om sikkerhet og antiterrorisme begynte å samarbeide under overskriften Atlanta Rules. Tollmyndigheter forsvarsdepartementet energidepartementet Secret Service FBI immigrasjonsmyndigheter CIA og kystvakten var noen av de etater som samarbeidet i tråd med de nye «reglene». Etter OL ble Atlanta Rules dimensjonerende for sikkerhetstiltak i forbindelse med det amerikanerne kaller National Security Special Events. Slike spesielle tilstelninger har vært amerikanske presidentinnsettelser Super Bowl demokratenes og republikanernes partikongresser FNs generalforsamling mm.

Gresk salat. OL i Athen i 2004 var det første sommer-OL etter terrorangrepene på New York og Washington 11. september 2001. Frykten for at noe tilsvarende skulle ramme Athen førte til et helt unikt internasjonalt sikkerhetssamarbeid. Det ble inngått en sikkerhetsavtale mellom 22 land og det ble etablert en internasjonal sikkerhetskomité ledet av Hellas og med sterk støtte fra USA Storbritannia Australia Israel Spania Frankrike og Tyskland. Agenter fra USA Storbritannia Israel og Tyskland bidro med opplæring og trening av mannskaper for å beskytte mot kjemiske og bakteriologiske våpen EU gikk med på å oppheve Schengen-reguleringene for at Hellas lettere skulle kontrollere befolkningsstrømmene over grensene og det ble opprettet en egen NATO øvelse kalt Distinguished Games. For å nevne noen tiltak.

Olympisk stressyndrom. Bejing-OL i 2008 førte til en ytterligere videreutvikling av internasjonalt sikkerhetssamarbeid. Interpol åpnet sin database for kinesiske myndigheter, USA sendte eksperter på kjernefysisk terrorisme, og kinesiske myndigheter inngikk et sikkerhetssamarbeid med ambassader fra 73 land for å koordinere sikkerhetsarbeidet. For å nevne noen tiltak. Kinesiske myndigheter tenkte vel så mye på intern ro og stabilitet som internasjonal terrorisme. Og spørsmålet er om internasjonal støtte til kinesisk sikkerhet førte til en ytterligere tilstramming overfor kinesiske borgere. Det er dette jeg tidligere har kalt det olympiske stressyndrom.
Terrorberedskapen i forbindelse med prinsebryllupet kan føres tilbake til det som skjedde i München i 1972.

Mer enn ekteskap. Skulle terror ramme prinsebryllupet eller kongefamilien i bryllupshelgen vil det sterkt påvirke sikkerhetsarbeidet fram mot London-OL. På den måten er det mer enn ekteskap som står på spill i disse dager!