Norge som idrettsnasjon – topp eller bunn?

Havas rangerer. For sjette gang rangerer Havas Sports & Entertainment idrettsnasjoner. 2010-tallene er nå klare. Det er interessant lesning for idrettsnasjonen Norge. Havas er et av verdens største kommunikasjonsbyråer og har blant annet spesialisert seg på OL-søknader. Mange idrettsnasjoner bør også lese disse rangeringene for å se hvor de ligger an i forhold til konkurrentene.

Jonglering med statistikk. Det er mange måter å lese og lage statistikk på. Tidligere har jeg skrevet om Financial Times-journalisten Simon Kuper som har kåret Norge til verdens beste idrettsnasjon, uansett idrett. Kuper har utarbeidet en egen måte å regne ut dette på (sammen med økonomen Stefan Szymanski). Det spesielle med hans konklusjon er at han trekker inn mange forskjellig slags idretter som Norge ikke er særlig gode på (for eksempel tennis og cricket). Allikevel kommer han fram til at Norge er best. Australieren Simon Forsyth har utviklet en annen og mer vitenskaplig metode for å regne ut nasjonsrangeringen i OL på (den egentlige årsaken var at han hatet å høre at USA alltid var vinneren!). Forsyth bruker fire mål: antall gull per milliard i bruttonasjonalprodukt, antall medaljer per milliard i bruttonasjonalprodukt, antall gull per innbygger og antall medaljer per innbygger. Havas’ rangering er i realiteten en kombinasjon av måten Kuper pg Forsyth regner på. Havas baserer sin statistikk på 53 idretter, 153 disipliner og 5051 medaljer fordelt på 1624 konkurranser – altså ikke bare OL – men konsentrerer seg kun om medaljer.

Havas’ harde fakta er som følger:

• USA, Kina og Russland har tapetsert pallen i antall medaljer siden 2006, i nevnte rekkefølge. Samtidig taper de tre stormaktene terreng til de som ligger under dem på denne tabellen.

• Canada har størst forbedring sammenlignet med 2009. det er takket være innsatsen i vinter-OL på hjemmebane. Samtidig gjør Storbritannia et byks oppover, noe som forklares med at de er godt i gang med forberedelsene til London-OL i 2012.

• Norge klatrer to plasser fra 16. til 14. plass. Sveits ligger på plassen foran med totalt ni medaljer færre enn Norge, men er over Norge fordi de har ett gull mer.

• Frankrike er best i flest disipliner (80), mens Norge er på 13. plass med 29 disipliner. Kina er på en 9. plass med utmerkelser i 42 disipliner.

• Norge er detronisert fra førsteplassen på oversikten over antall medaljer per innbygger. I 2010 var Aruba beste nasjon etter denne regnemetoden. De har én medalje per hele befolkningen, som er på 104.589. Norge har 1 medalje per 129.897 innbyggere, mens Kina har for eksempel én medalje per 9.709.061 innbyggere.

• Norge er ikke på topp-20-listen når man regner medaljer per krone i bruttonasjonalproduktet. Kina, Zimbabwe og Etiopia tar her de tre første plassene.

Norge slår Sverige uansett! For Norge blir lærdommen av dette at vi tar mange medaljer per innbygger i mange idretter, men at hver medalje har en høyere pris enn i mange andre land. Svenskene derimot tar verken mange medaljer eller bruker mye penger på de medaljene de tar. Kanskje det endrer seg etter ski-VM i Holmenkollen?