Slutten på norske OL-rettigheter? (oppdatert 15. juni)

Pan-europeisk mediemarked. Tidligere i år sa kulturminister Anniken Huitfeldt at hun vil sikre OL til NRK eller TV2. Jeg tror ikke hun har vært inne i bildet for at TV2 skulle få OL-rettighetene de fikk 15. juni 2011. Men argumentasjonen hun brukte er likevel interessant. Hun refererte til systemet med «listed events» – en liste med de viktigste sportsbegivenhetene for et land, og som gjør at nasjonale myndigheter kan gripe inn for å sikre at enkelte idrettsarrangementer får bredest mulig dekning (90%) på nasjonale tv-kanaler. Det skal hindre at OL for eksempel kommer på betal-tv med liten rekkevidde. Denne ordningen kan være en sagablott skulle EU-domstolen sener i juni bestemme at det ikke er lov å selge nasjonale pakker av idrettsarrangementer, men at hele Europa må ses på som ett marked. Det rammer ikke TV2 denne gangen, men kan bety at det er siste gang en norsk og (delvis) åpen kanal får rettigheten til feks. OL. Det pan-europeiske mediemarkedet kan bli en realitet.

De største vinner. Det paradoksale med et slikt utfall er at det mest sannsynlig vil favorisere de største og sterkeste tv-kanalene i Europa, kanalene med størt betalingskraft. I dag er det i realiteten to tv-selskaper som har råd til å kjøpe rettighetene til store idrettsarrangementer i Europa: Canal Plus og BSkyB. I et pan-europeisk marked vil det bli meningsløst – i bokstavlig forstand- for enkeltstater å forhandle eller dirigere hva som skal vises gratis på tv av internasjonale idrettsarrangementer. Hver enkelt kunde må forholde seg til tv-selskapet som eier rettighetene.

Idrettsorganisasjonene tar makten? Alternativet er at de internasjonale idrettsorganisasjonene som FIFA, IOC, UEFA osv. starter egne tv-selskaper basert på modellen om færrest mulig ledd mellom produsent og forbruker. Det vil både gi disse organisasjonene all makt over innholdet i sportssendingene, men det vil også gi dem total makt over reklamerettighetene til disse arrangementene. Da må kulturministre i hele Europa kjøpe retten til å se for eksempel OL direkte fra IOC av privat lomme.

Monopolpenger? Skulle dette skje er jeg sikker på at vi vil se nye saker i EU-domstolen. Jo færre tilbydere det er, jo nærmere kommer man et monopolistisk system og det er også EU i mot…

Gratulerer! Inntil da kan vi bare gratulere TV2 med OL-rettighetene og håpe at den vanlige forbruker får gode og billige tv-sendinger når TV2 starter sine sendinger. det kan bli siste gang…