Forum absurdum

Kontraster. Peace and Sport International Forum 2009 er fylt av kontraster og motsetninger, på grensen til det absurde.

  • På gaten ser man ingen tiggere, men i konferanselokalene syder det av velvillige organisasjoner som ber om penger til sine prosjekter.
  • Mellom champagnemottagelse og flere retters måltider snakker vi om ressursproblemer for de edle prosjektene og at verden og media er i ferd med å glemme de fattige.
  • Mellom alle hallelujaropene om idrettens legende og forsonende egenskaper blir vi minnet historier om tilskuervold, statlig misbruk av idrett og kampfiksing. I tillegg hører vi fra flere representanter for nasjonale myndigheter om hvor samlende det er for egen nasjon å slå erkerivalen i nabolandet.

Feie for egen dør. I slike sammenhenger er det viktig å minne hverandre på at man må feie for egen dør før man kan kreve høye standarder av andre. Dette var et poeng som den velrenommerte journalisten i International Herald Tribune, Rob Hughes, gjorde i dag. Han ser det som en viktig oppgave for pressen å dekke de negative sidene ved idretten for å bidra til at dette blir gjort noe med. Han vil fjerne hallelujaropene når det ikke er noen grunn til det. At enkelte kritiserer journalisten for at han tar bort noe av den gode stemningen her ved å fokusere på det negative, viser at han har et poeng!

Regulering viktig. Rob Hughes har jobbet med sportsjournalistikk i over 30 år og har hatt hovedfokus på korrupsjon og andre økonomiske misligheter innenfor idretten. Han har derfor mye på fortelle om kampfiksingsskandalene som rir idrettsverdenen i disse dager. Hughes ønsker ikke å forby gambling, men mener at gambling må reguleres eller så vil det gå ut over idretten og idrettens egenart. Og han mener at koblingen mellom gambling og idrett er på ville veier.

Idrettens kinasyndrom. I en av pausene i dag fortalte Hughes meg at kinesiske triader for alvor etablerer seg i Europa og at det er et alvorlig problem. Et eksempel på dét er drapene på to kinesiske studenter i Newcastle for ca. et år siden. Drapene ble da omtalt kun som studentdrap, men i ettertid har det vist seg at flere aktører har forsøkt å dysse ned det som hendte, blant annet spillselskaper og autoriteter innenfor fotballverdenen. Etterforskningen viser at de to studentene jobbet for kinesiske syndikater og at deres jobb var å reise rundt på kamper i England for å rapportere inn resultater til forskjellige tippemiljøer. Dette var ikke kamper i toppdivisjonene, men reservelagskamper og til og med kamper helt ned på skolenivå. Som de fleste vet har de fleste spillselskaper liveodds. Det færre vet er at mange av disse selskapene opererer med et etterslep på oppdateringer på ca. 1 – ett – minutt. Studentenes oppgave var å rapportere inn resultater etter hvert som målene kom via mobiltelefon slik at dem de jobbet for kunne sette store penger på disse skåringene. Minuttet etterpå hadde de tjent store penger. Måten politiet fant ut at de jobbet ulovlig på var å se på deres kontotransaksjoner. Deres normale inntekt skulle tilsi at de ville ha en kontantflyt på sine kontoer på 17000 pund. Deres totale kontantflyt var på over 230000 pund. Og noe må ha godt galt siden de begge ble drept.

Etikk og moral. Har dette noe med fred og idrett å gjøre? Ikke direkte, men det har å gjøre med etikk og moral. Hughes mener at FIFA ikke gjør jobben sin for å rydde opp i disse problemene og at FIFA derfor ikke kan kreve høye standarder av andre før de rydder opp i sitt eget rede. Hvordan skal man snakke høyt om at arrangørland og kandidater til store mesterskap må ha orden i de økonomiske sysakene hvis de ikke greier å håndtere økonomisk mislighold selv? Han mener også at alle lagene som har spillselskaper som skjortesponsorer er med på å legitimere problemet med gambling.

Forum absurdum. Det er en ting til som er absurd med denne konferansen. Temaet kampfiksing og problemer med illegal gambling blir diskutert ikke mer enn 50 meter fra ett av Monte Carlos største kasinoer. Kasinoene er en av inntekstkildene til prins Albert, som, akkurat, er denne konferansens høye beskytter…