Photo by Mikechie Esparagoza on Pexels.com Del dette:TweetE-post

OL og bensinprisen

 
Høy bensinpris. Det er kraftig press på den rødgrønne regjeringen for å endre avgiftspolitikken for drivstoff. Rekordhøye bensin- og dieselpriser setter sinnene i kok hos nordmenn. Årsaken til økte bensinpriser er sammensatt og det norske avgiftsnivået er bare en liten del av bildet. Over hele verden øker aggresjonen over høye bensinpriser, også i land som har langt lavere drivstoffavgifter enn Norge, blant annet i USA.

Mange årsaker. Økt oljepris skyldes en kombinasjon av flere faktorer: Økonomisk vekst i nye markeder fører til økt etterspørsel etter drivstoff, underinvesteringer i oljeindustrien fører til at man ikke produserer nok olje til de nye markedene, og stadig flere fond spekulerer i oljepriser.

Økt etterspørsel. Kina etterspør stadig mer olje. I dag er landet verdens nest største forbruker av energi etter USA. Men inntil nylig var Kina nettoeksportør av for eksempel diesel. Det er det ikke lenger. Og det er to grunner til det: Beijing-OL og jordskjelvkatastrofen i Sichuan. Den viktigste årsaken er OL, mens jordskjelvkatastrofen har forsterket OL-effekten. Denne utviklingen gjør at resten av verden merker etterspørselsøkningen.

Jordskjelvet skapte behov for akutt hjelp til det kriserammede området. Importen økte som følge av behovet for akutt energibehov, fordi man måtte erstatte energikilder som har brutt sammen og for å ha reserver i tilfelle nye energikilder skulle falle ut – blant annet kjernekraftverk som ligger i det jordskjelvutsatte området.

OL driver prisen opp. Men det er OL som har skapt den største etterspørselsøkningen i Kina det siste halvåret. Det er tre faktorer som gjør at OL driver prisene i været.

For det første ønsker kinesiske myndigheter å sikre seg mot energibrist under OL. Dette er ikke et unikt tiltak for Kina. En av de største utfordringene for London-OL 2012 er energikapasiteten. Mange frykter at London vil bli mørklagt når OL starter. Det er derfor naturlig å tro at OL også vil påvirke oljeprisene når vi skriver 2011 og 2012.

For det andre har kinesiske myndigheter erstattet luftforurensende kullkraftverk med oljebasert energi for at forurensingen ikke skal ta knekken på turister og utøvere som skal pese rundt i Beijing i august og september. Dette var også problemstillinger vi hadde i forbindelse med OL i Los Angeles i 1984. Mange spaltemeter ble brukt på smogen i Los Angeles og om den forurensede luften ville påvirke Grete Waitz og Ingrid Kristiansen når de skulle løpe maraton. IOC har vært svært bekymret for luftkvaliteten i Beijing. De har derfor bidratt til at kineserne treffer disse tiltakene.

For det tredje har kinesiske myndigheter gitt rabatter til kinesiske oljeraffinerier og holdt drivstoffavgiftene på et lavt nivå for ikke å skape misnøye i den kinesiske befolkningen. Det har ført til økt import av olje og til økt forbruk i Kina. Årsaken er blant annet at de ikke ønsker demonstrasjoner om høye bensinpriser i forkant av OL. Med andre ord brukes drivstoffavgifter til å holde den kinesiske befolkningen samlet før OL. Opprøret i Burma i 2007 startet etter at bensinprisene ble satt opp. En slik utvikling søker kinesiske myndigheter å unngå med sin avgiftspolitikk.

Bilister og olympisk stressyndrom. Årsaken til økt etterspørsel etter drivstoff i Kina er en del av det olympiske stressyndrom. Med andre ord hadde vi kanskje ikke fått bensinprisene vi har i dag hadde det ikke vært for OL. Ennå har vi til gode å høre krav om boikott av OL på grunn av høye bensinpriser. Det olympiske stressyndrom har ikke nådd norske avgiftsaktivister. Men det er fortsatt litt tid igjen til OL starter…