Øyvind B. Sandbakk professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU