Ola Elfmark postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU