Gertjan Ettema professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU