Even Karpuz Har masteroppgave i likestilling og mangfold på NTNU med fokus på inkluderingsarbeid i organisert idrett