Dag Vidar Hanstad Professor, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges idrettshøgskole