Charlotte Lysa Postdoktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Forsker på flyktninger i Saudi Arabia. Dr.grad om samfunn, politikk og fotball i Qatar og Saudi-Arabia.