Berit Kjøll har jobbet veldig tett med administrasjonen i NIF. Det har skapt problemer. Hvilken rolle bør neste president ta?
Foto: NIF
Meninger

«Hvilken rolle ønsker idrettspresidenten i neste periode?»

KOMMENTAR: Vi går inn i siste fase av presidentkampen i Idrettsforbundet. Hvis ikke noen av de to kandidatene trekker før valget er jeg redd for at alt fokus vil dreie seg om personkonflikter og ikke på hvilke veivalg de vil gjøre for å lede idretten på rett vei. For idretten står overfor store utfordringer – både internt og eksternt.

Vi skal ikke overdrive idrettspresidentens innflytelse i idrettspolitikken. 

Problemer for sittende president

Men siden det er det øverste valgte vervet innen idretten, så kan idrettspresidenten uansett utøve stor innflytelse i idretten, i politikkutformingen og når idretten skal fronte idrettens saker overfor politikere. 

Og gjennom egne prioriteringer kan presidenten signalisere hvilke president vedkommende ønsker å være og fremstå som.

Den siste tiden har det piplet fram avsløringer om varslersaker i idretten og i disse sakene har idrettspresidenten vært en sentral aktør. Hva som er skjedd i de forskjellige sakene er vanskelig å vite sikkert fordi dette er personalsaker. 

Men samtidig illustrerer disse sakene likevel problematiske sider ved forholdet mellom idrettsstyret og administrasjonen.

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: