Intervju i 2018 der han nekter for alle anklagene om doping og korrupsjon.
Skjermdump Dagbladet TV
Korrupsjon

Les hele tiltalebeslutningen mot Anders Besseberg: Skal i fire år ha fått tilbud om prostituerte av russiske myndighetspersoner

Idrettspolitikk.no: Tiltalen mot tidligere IBU-president Anders Besseberg er på tre sider og er undertegnet førstestatsadvokat Marianne Djupesland. I tiltalen står det at Besseberg har mottatt klokker for 343.000 kroner, fått prostituerte av personer i det russiske skiforbundet mange ganger og fått gratis jaktturer i Tsjekkia og Østerrike 1-3 ganger i året i ti år.

Her er hele tiltalebeslutningen mot tidligere IBU-president Anders Besseberg (personaldetaljer er fjernet):

Statsadvokatene ved Økokrim setter Anders Besseberg setter under tiltale ved Buskerud tingrett for overtredelse av: 

for perioden frem til 01.10.2015:

straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a) for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel,

og for perioden etter 01.10.2015: 

straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: