FRA INAKTIV TIL AKTIV: – Det største helseutbyttet kommer når man går fra å være inaktiv til å bevege seg mer. Og det er slik at jo høyere aktivitetsnivå, dess mindre er risikoen, sier NIH-professor Sigmund Anderssen.
Foto: Pexels/Pixabay
Folkehelse

Forskning: Betydelige helsegevinster ved å gå fra å være inaktiv til litt aktiv

Så lite som 75 minutter moderat fysisk aktivitet per uke knyttes i en ny stor forskningsanalyse til redusert risiko for tidlig død, hjerte- og karsykdom og visse typer kreft.

Det er ikke noe tvil om at fysisk aktivitet er bra for helsen. Og helsemyndighetene har klare anbefalinger om at hver og en av oss bør bevege oss en viss mengde hver uke. Likevel er det mange som ikke er aktive nok.

I en forskningsanalyse som nylig ble publisert i British Journal of Sports Medicine, har forskere samlet data fra hele 196 studier med totalt 30 millioner mennesker, for å se på sammenhengen mellom aktivitetsnivå på fritiden og risiko for tidlig død, hjerte- og karsykdom og kreft.

Så lite som 75 minutter med moderat fysisk aktivitet per uke knyttes til redusert risiko for tidlig død, kardiovaskulær sykdom og visse typer kreft, inkludert kreft i hode og hals samt myelogen leukemi, viser analysen.

– Hovedfunnet er at det største helseutbyttet kommer når man går fra å være inaktiv ti

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
99 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
990 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: