Fotballpresident Lise Klaveness presenterer fotballstyrets forslag til internasjonal strategi. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Foto: Andreas Selliaas
Fotball

NFF ønsker å skolere spillere om menneskerettigheter

Ullevaal Stadion (Idrettspolitikk.no): Norges fotballforbund (NFF) vedtok på forbundstinget (fotballtinget), 4.-5. mars en ny internasjonal strategi og en egen menneskerettighetspolicy. Dette er et direkte resultat av Qatar-opprøret i 2021 og Superliga-planene til de mektigste klubbene i Europa. Et av elementene i den internasjonale strategien er å tilby spillere og støtteapparat på landslagene og klubblag tilbud om innføring i menneskerettighetssituasjonen i landene de skal besøke.

Fotballstyret hadde formulert et utkast til internasjonal strategi og en egen menneskerettighetspolicy og uten debatt ble begge forslagene vedtatt enstemmig med 143-0.

To dokumenter om internasjonalt arbeid

Den internasjonale strategien er på syv sider og menneskerettighetspolicyen er på to sider. NFF har delt opp den internasjonale strategien i seks kapitler. 

I det første kapitlet (Fotballen, samfunnet og bærekraft) står det at:

NFF skal ta del i og være synlige i internasjonale verdidebatter som er relevante for fotballen, og aktivt jobbe for at de internasjonale fotballorganisasjonene etterlever regelverk for åpenhet, inkludering og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter, blant annet ved tildelinger av mesterskap. Vi skal være tydelig i våre verdistandpunkter og være proaktiv i m

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
110 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
1000 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: