Foto: Andreas Selliaas
Kommentar

«Strøm og korona: Idretten trenger ikke flere situasjonsbeskrivelser - den trenger handling»

KOMMENTAR: Vi trenger ikke flere forklaringer om hvor viktig idretten er for nærmiljøet, folkehelsen eller mestringsgleden. Vi trenger handling. Og det er egentlig ikke penger det står på, det er viljen.

Koronaen rammet idretten hardt. Strømkrisen rammer idretten hardt. Med det som bakteppe tror jeg evalueringen av Frivillighetens år blir dyster.

Rammer Norge og idretter forskjellig

Koronaen rammet idretten forskjellig, i forskjellig områder i Norge. Det samme med strømkrisen. 

Kjennetegnet på begge krisene er at det er Sør-Norge og tettbygde strøk som er rammet hardest. Krisen har på flere måter en distriktspolitisk profil. Men den bør behandles som en nasjonal krise.

På samme måte rammer strømkrisen ulikt. Idretter eller idrettslag som eier anleggene selv, rammes hardere enn dem som organiserer aktiviteten på kommunale anlegg. 

I noen sammenhenger er det en fordel å bygge og eie selv fordi man får de anleggene man ønsker og når man vil eller kan legge kunstgress med granulat. Nå straffes diss

LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
110 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
1000 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: