Pexels
Forskning

Forskning: Toppidrettsgymnaselever opplever mindre seksuell trakassering enn andre elever

Idrettspolitikk.no: – Eliteutøvere kan ha noen beskyttende faktorer som bidrar til økt motstandsdyktighet, som økt selvtillit, selvfølelse, fysisk- og mental styrke, sier stipendiat Nina Sølvberg til Idrettspolitikk.no.

Sammen med kolleger på Norges idrettshøgskole (NIH) har hun undersøkt forekomsten av opplevd seksuell trakassering blant norske idrettselever.

Idrettselever skiller seg ut

I studien kommer der fram at idrettselever på toppidrettsgymnas opplever mindre seksuell trakassering enn elever på ordinære idrettslinjer og elever på studiespesialiserende linjer.

Elevene har besvart et spørreskjema to ganger med tolv måneders mellomrom.

Elever som ikke tar idrettsfag er også spurt for å måle det opp mot idrettselevenes opplevelser.

Elevene ble spurt om opplevelser med verbal, ikke-verbal og/eller fysisk seksuell trakassering eller overgrep.

Blant hovedfunnene var:

  1. To av fem ungdommer rapporterte opplevelser med seksuell trakassering eller overgrep i løpet av en 12 måneders periode.
  2. Nesten halvparten av jenten
LES VIDERE MED PLUSS-ABONNEMENT
MÅNED
110 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hver måned
ÅR
1000 kr
Alt på idrettspolitikk.no
Abonnementet fornyes automatisk hvert år
Denne artikkelen handler om: