Uklar dommeravgjørelse om fotballsendinger i EU

Feilslutning. Forrige uke var det en del skriverier i norske aviser om en rettsavgjørelse i EU-domstolen, der det blir slått fast at Storbritannia kan sende EM- og VM-fotball på åpne, betalingsfrie kanaler. Saken ble brakt inn for EU-domstolen av FIFA og UEFA som protesterte på at britiske myndigheter har listet opp disse mesterskapene som så viktige for nasjonen at de bør vises gratis. Den samme domstolen avviste også klager på at Belgia viste VM-kampene gratis i fjor sommer. Reaksjonene i Norge var entydige: dette betyr at vi i framtiden kan se gratis VM- og EM- fotball i Norge. Men så enkelt er det ikke!

Ankemulighet. For det første kom denne avgjørelsen i det som på god norsk kalles European General Court (EGC), og ikke i European Court of Justice (ECJ). EGC er første rettsinnstans og avgjørelsen her kan ankes videre til EGC. FIFA og UEFA har to måneder på seg til å anke saken til EGC. Det vil de garantert gjøre.

Listefyll. For det andre er det bare 8 av 27 land i EU som har satt opp en oversikt over det som kalles ”listed events”, idrettsbegivenheter som bør sende gratis på tv på grunn av nasjonale hensyn. I mange land er man i dag uenig i denne måten å liste idrettsbegivenheter på og i flere tilfeller har man ikke blitt enige om hvordan man skal prioritere begivenheter. Hvis Norge skal få gratis fotball må man først bli enig om at fotball er viktigere enn andre begivenheter, som for eksempel ski-VM og så må man argumentere for hvorfor dette er viktig for nasjonen.

Konflikt. For det tredje er denne avgjørelsen i direkte konflikt med Murphy-saken som føres i EU-domstolen i disse dager. Senere i år kan det komme en avgjørelse som sier at det ikke er lov å ta nasjonale hensyn når man skal selge tv-rettigheter til idrettsarrangementer. Hvis dette skjer må EU-domstolen sette disse to sakene opp mot hverandre for å avgjøre om det er det frie markedet eller nasjonale interesser som skal bestemme hva du får se på tv. Flere eksperter på EU-lov sier at det frie markedet mest sannsynlig vil seire.

Uenig med seg selv. For det fjerde er FIFA og UEFA i konflikt med seg selv. På den ene siden vil de behandle hver enkelt nasjon som forskjellige markeder når de selger sine tv-rettigheter, samtidig er de mot at nasjonale myndigheter skal ha nasjonal selvråderett over spesielle idrettsbegivenheter. UEFA og FIFA må med andre ord bestemme seg for hvilket prinsipp de ønsker å følge i sin egen mediepolitikk.

Absurd. For det femte kan vi havne opp i absurde situasjoner. Hva om norske myndigheter setter opp Premier League som viktig for nasjonen Norge. Da bør TV2 finne andre nisjer…

Mens vi venter på noe godt. Mens vi venter på den endelige dommen i denne saken kan vi glede oss over at vi bare trenger å betale lisenspenger for å se ski-VM på tv!