Del dette:TweetE-post

Sofagriser

 
Sofagriser. I disse VM-tider er det allment akseptert at man sitter og ser mye tv-fotball. Men det er ikke bare fotball-VM som gjør at folk sitter stille i lange perioder. Trenden er at flere og flere sitter stille, og på den måten blir vi i dårligere form og mange legger på seg. Her i Jyväskylä diskuteres det hvordan man kan få bukt med stillesittingen og hvor aktive man er alle deler av verden. Mange forskere har lagt fram solide forskningsresultater og store deler av forskningen er sammenfallende. Her er de viktigste trendene:

Nord versus sør. Undersøkelser av europeeres idrettsaktiviteter viser at de nordligste landene driver mer med idrett enn borgere i sør. Det er her snakk om organisert idrett eller organiserte aktiviteter. Det viser at i den nordlige delen av Europa så bruker vi mer av fritiden vår til idrettsaktiviteter sammenlignet med borgerne i sør.

Fattig versus rik. Utfordrer man idrettsbegrepet og inkluderer alle former for fysisk aktivitet, og utvider listen med land til andre deler av verden blir listen snudd på hodet. De rike delene av verden driver mer med organisert aktivitet sammenlignet med fattige deler av verden, men fattige deler av verden er mer fysisk aktive enn den rike delen. Sverige er for eksempel på toppen av listen for idrettsaktivitet, men langt nede på listen over fysisk aktivitet. Det er fordi de i fattige deler av verden har mer fysisk arbeid og at man i større grad kommer seg til å fra arbeid for egen maskin.

Elite versus masse. Det er en økende trend at få store idrettstjerner får oppmerksomhet fra en stadig økende passiv tilskuermasse som kun ser idrett på tv. En god illustrasjon på dette er Edvald Boasson Hagens sykkellag Team Sky. Dette er et lag som er sponset av et tv-selskap og som spekulerer i at deres sykkelstjerner skal underholde en – forhåpentligvis stor – passiv seerskare. Det er få som tror at Tour de France og fotball-VM får flere til å sykle og spille fotball. Flere tror derimot at mange kommer til å kjøpe Team Sky-trøyer og fotball-VM-effekter. Det blir sterkt understreket at store mesterskap ikke automatisk fører til større aktivitet i befolkningen, men at myndigheter og idrettsforbund aktivt må bruke store mesterskap for å få folk i aktivitet. Som Vømmøl sa: det e itjno som kjæm ta sæ sjøl…

Kvinner versus menn. Menn driver mer med idrett enn kvinner. Tar man med fysisk aktivitet er ikke skillet like stort, men også da er menn mer aktive enn kvinner. Det kan derfor for mange være et paradoks at menn også er feitere enn damer og dør tidligere. Det strider litt mot påstanden om at aktivitet gjør deg slank og får deg til å leve lenger. Dette kan ha biologiske forklaringer og det er også et spørsmål om hvordan man bruker statistikk. Det er for eksempel slik at ikke alle menn er like aktive, men noen menn er meget aktive og dette slår ut på statistikken for alle menn.

Norge versus resten av verden. Norge er nesten ikke nevnt i forskningen som blir presentert her fordi de fleste undersøkelsene om Europa er foretatt i EU. I alle undersøkelser kommer derimot Finland svært godt ut. Selv om Norge tok flere OL-gull i Vancouver enn Finland ser det ut som finnene er flinkere til å gå på tur enn oss nordmenn. Det blir bare en spekulasjon. Nå skal jeg fortsette å spekulere foran tven. Jeg lurer nemlig på om Sør-Afrika kommer seg videre i sitt eget fotball-VM? Hyvä Sør-Afrika!

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/