Bør dine ansatte få se fotball-VM i arbeidstiden?

Privilegert. Som ansatt i Idrettsforbundet er jeg nesten programforpliktet til å se på sportssendinger på TV – uansett idrett – uansett tidspunkt. Men det er ikke alle som tenker slik. Skal man tillate arbeidsfolk å se fotball-VM på tv i arbeidstiden?

Tung statistikk. Forskere på den sveitsiske lederskolen International Institute for Management Development (IMD) går grundig til verks for å argumentere mot at arbeidsfolk skal få se fotball-VM i arbeidstiden. Argumenter mot tv-titting i arbeidstiden er at det er kostbart, utidig og urettferdig. Dette begrunnes med tall hentet fra The Conference Board Total Economy Data Base, IMF-statistikk og data fra OECD.

Kostbart. At tv-titting er kostbart for bedrifter er kanskje det sterkeste argumentet mot tv-titting. Estimatene forskerne på IMD presenterer ligger på mellom 10.4 og 20.8 milliarder US dollar i tapt arbeidstid. Dette, hevder de, er et nøkternt anslag fordi de kun har regnet med de 48 gruppekampene som blir spilt de to første ukene av turneringen. Med utgangspunkt i tidsdifferansen fra Sør-Afrika og en oversikt over hvor mange kamper deltagernasjone spiller i arbeidstiden (som de har satt til 0900-1700) har de beregnet hvilke land som blir verst rammet av tv-titting arbeidstiden. I denne kalkylen vil for eksempel Argentina, som ligger fem timer etter Sør-Afrika i tid, få to av tre kamper i arbeidstiden. Hvis man antar at 50% av arbeidsstokken ser tre timer VM-sendinger i arbeidstiden vil kostnaden for Argentina i tapt arbeidstid beløpe seg til drøye 485 millioner US dollar. Landene som blir minst påvirket av VM – på grunn av tidsdifferansen og gunstige sendetider – er Nord- og Sør-Korea, Hellas, Australia, Ghana, Japan og New Zealand. De som lider mest økonomisk er Mexico (1.7 milliarder US dollar), Tyskland (1.7 milliarder US dollar) og Brasil (1.2 milliarder US dollar). Tar man utgangspunkt i befolkningstallet og kostnader per innbygger vil Portugal (32 US dollar), Nederland (25 US dollar) og Danmark (23 US dollar) komme dårligst ut.

Utidig. I tillegg til økonomiske argumenter er det et moralsk argument som veier tungt. I dagens finansielle nedgangstider er det umoralsk å ikke gjøre alt – det vil si arbeide så støvføyka står – for å komme ut av krisen. Spania og Portugal bør derfor beherkse seg under VM! De som er interessert i handelsbalanse og handelsfortrinn vil også hevde at land som Russland og Kina vil få en produksjonsfordel under VM fordi de ikke er med i VM. Arbeidsstokken i disse og andre land som ikke er med i VM kan øke produksjonen sammenlignet med land som er med. VM gir dem med andre ord komparative fortrinn – som det så fint heter på økonomispråket.

Urettferdig. Et annet spørsmål er om grensen for tv-titting skal gå ved fotball-VM. Er fotball-VM viktigere enn andre idrettsarrangementer? Hvis man tillater titting under fotball-VM, skal man da også tillate tv-titting under US Open, friidretts-VM, vinter- og sommer-OL, mm. Hvis så er kan man lett slenge på noen ekstra nuller på estimatene om kostnadstap for fotball-VM.

For-argumenter. Selvfølgelig finnes det argumenter for å se på fotball-VM (og andre arrangementer i arbeidstiden) på tv i arbeidstiden også for dem som jobber utenfor idretten.

Samhold og fellesskap. Det mest lettvinte argumentet for at man skal få se VM i arbeidstiden er at det skaper et godt sosialt miljø på arbeidsplassen. Dette forutsetter selvfølgelig at man blir enige om hvilket lag man skal holde med og at VM-kamper ikke skaper konflikt mellom dem som holder med forskjellige lag. Bevisst bruk av VM som et samlingsobjekt av for eksempel bedriftsledere kan, hevder noen, skape en bedre gruppedynamikk og noe ekstra utover trauste arbeidsprestasjoner. I tillegg kan fotball-VM være nasjonsbyggende – særlig hvis man vinner. Økt nasjonal lykke – på grunn av fotball-VM – kan på sikt også føre til større produktivitet. På den måten kan tv-titting og medfølgende økt nasjonal stolthet være en investering for framtiden. Dette er selvfølgelig vanskelig å måle og derfor også vanskelig å bevise/motbevise.

Kommersielt viktig. Det viktigste argumentet for å se på tv kommer fra reklamebransjen og dem som arrangerer store mesterskap. Fotball-VM er uten tvil det mest sponsede idrettsarrangementet på kloden. Uten tv-tittere vil arrangementet være mindre attraktivt for store sponsorer, og store sponsorer sørger for at mer penger blir tilført arrangementet. Dette skaper flere arbeidsplasser for dem som arrangerer fotball-VM, det gjør mesterskapene økonomisk drivverdige og det øker salget av de produktene som knytter seg til fotball-VM. Alt dette øker produktiviteten og antall arbeidsplasser.

Norges plass i fotball-VM. Det er lenge siden det norske herrelandslaget i fotball har virket samlende på norske arbeidsplasser og i nasjonen for øvrig. At Norge ikke er med i årets VM betyr sikkert at færre nordmenn vil se på VM-sendingene enn tilfellet hadde vært med norsk deltagelse. Fordelen med det er at vi kan øke vår produktivitet sammenlignet med flere VM-nasjoner. Jeg tenker Argentina, Brasil, Portugal og Nederland allerede skjelver i buksene! Synd Nord-Korea har alle kampene utenfor arbeidstid. Da tenker jeg Kim-Jong-Il også hadde vært bekymret.

Denne artikkelen handler om: