Sykkel

Birkebeinerrittet og fair play

Fair play i Aftenposten. Aftenposten hadde torsdag 27. august en god artikkel om fair play i idretten og tok utgangspunkt i Birkebeinerrittet. I artikkelen kommenterte rektor ved Idrettshøgskolen Sigmund Loland og representanter fra Birkebeinerrittet utøveres etikk og moral. Det ble blant annet satt fokus sykkelrytteres tilbøyelighet, eller manglende tilbøyelighet, til å hjelpe konkurrenter i trøbbel. Den muligens største fair play-utfordringen ble imidlertid ikke drøftet i artikkelen – doping.

Nye konkurranseformer. Birkebeinerrittet representerer en voksende konkurranseform i Norge ved at arrangementet har deltakere både innenfor og utenfor idrettsorganisasjonen og er ”eid” av et aksjeselskap. I rittet deltar det utøvere som ikke er tilknyttet verken idrettslag eller bedriftsidrettslag, men kjører for seg selv, for sponsorer eller for egne bedrifter. Det betyr at disse deltakerne ikke trenger å innordne seg Idrettsforbundets dopingbestemmelser – som innebærer mulige dopingtester. Det innebærer en klar forskjellsbehandling og er ikke fair play. De som konkurrerer for idrettelag med tilknytning til Idrettsforbundet kan bli dopingtestet, men ikke de som ikke er medlem i en av Idrettsforbundets klubber. Det er dobbelt problematisk – Birkebeinerrittet og tilsvarende arrangementer kan bli passive i kampen mot doping og det kan føre til at ikke-organiserte dopere slår reine idrettslagsryttere uten at doperne blir tatt.

Løsningen. Hva skal man gjøre med dette? En løsning er at arrangementer som ikke er innordnet Idrettsforbundets regler tar samfunnsansvar og innordner seg Idrettsforbundets dopingregler. Det kan for eksempel skje ved at alle utøvere må skrive under på at de kan testes, for å få lov til å delta. En annen er å stimulere utøvere til å melde seg inn i idrettslag. Det vil både bidra større aktivitet i idrettslag, sosialt engasjement og til at flere får et sterkere forhold til antidopingarbeidet.

Måtte den ærligste rytteren vinne på lørdag!

Denne artikkelen handler om: