Chavez’ golfkrig

Borgerskapets idrett. Venezuelas president – og baseballentusiast – Hugo Chávez langer nå ut mot golfsporten. Han vil rett og slett utrydde golfsporten fra Venezuela! Grunn? Det er for borgerlig!

Golfkrig. Etter at Chávez i juli gikk hardt ut mot golfsporten har han forsøkt å stenge Venezuelas to mest kjente golfbaner – i Maracay og i Caraballeda. I tillegg til at dette er borgerskapets idrett, mener Chávez at idretten er for latsabber, fordi man bruker biler for å komme seg fra hull til hull. Lykkes Chávez med å stenge de to banene har totalt ni baner blitt stengt de tre siste årene.

Anti-amerikansk kampanje. Denne manøveren er ikke overraskende en del av Chávez’ anti-amerikanske kampanje. De fleste golfbanene som er stengt ligger i de oljerike regionene i Venezuela og er bygget av og for amerikanere som tidligere jobbet i oljeindustrien i Venezuela. Nå er det Venezuelas overklasse og øvre middelklasse som benytter banene. Selvfølgelige går det ikke an for en anstendig venezuelaner å benytte seg av disse banene. Samtidig er dette en gimmick for å tale de husløses sak. Hvorfor er det så mange husløse i de mest golfbanetette delene av Venezuela? Hull mot hus.

I utakt med Castro. Chávez golfpolitikk er stikk motsatt av den Castros Cuba driver. Der anlegges stadig flere golfbaner for at Cuba skal trekke til seg turister fra USA og Europa.

Værhane? Beijing-OL var siste gang baseball var på OL-programmet. Det var en strek i regningen for Chávez og Castro som begge er baseballidioter. Nå seiler golf opp som en god kandidat til ny gren i OL. Kanskje det vil føre til at Chávez følger Castros eksempel og legger mer til rette for golf?
Denne artikkelen handler om: